Reklamacje

Na wszystkie produkty zakupione w sklepie ajpa.pl przysługują Ci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym przez okres 2 lat od daty otrzymania towaru.

Aby złożyć reklamację należy:

  1. Wypełnić formularz reklamacyjny (Druk reklamacyjny PDF)
  2. Wyślij reklamowany produkt razem z formularzem na podany poniżej adres.
  3. Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
  4. W ramach reklamacji klient może zgłaszać następujące żądania: wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada towaru jest istotna.

Pamiętaj! Koszty odesłania wymienianego towaru pokrywa klient.

Adres do wysyłki wymienianych produktów:
AJPA Adam Modzelewski
Górna 17/2
Gdynia 81-438
Z dopiskiem AJPA – reklamacja

Pamiętaj!

  1. Aby rozpoznać zgłoszenie reklamacyjne potrzebujemy poznać opis zauważonej wady, żądanie przewidziane w ramach rękojmi oraz Twoje dane, dlatego sugerujemy wypełnienie naszego formularza – link.
  2. Koszty odesłania reklamowanego towaru pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  3. W przypadku uznanej reklamacji zwrócimy koszty odesłania towaru do reklamacji.

Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (tzw. platforma ODR). Platforma ta jest witryną internetową umożliwiającą konsumentom zapoznanie się z ogólnymi informacjami na temat sposobów rozwiązywania sporów powstałych w związku z zawarciem umowy przez Internet innych niż skierowanie sprawy do Sądu (np. poprzez mediację albo arbitraż). Za pośrednictwem platformy możesz także przekazać skargę podmiotowi zajmującemu się alternatywnym rozwiązywaniem sporów i załączyć odpowiednie dokumenty.

Jednocześnie informujemy, że AJPA Adam Modzelewski nie ma obowiązku i nie będzie brać udziału w alternatywnych, pozasądowych postępowaniach o rozstrzygnięcie sporu.

POWRÓT DO SKLEPU